Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD541
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw współpracy gospodarczej z zagranicą

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba właściwej koordynacji zadań związanych ze współpracą gospodarczą z zagranicą, w tym wspieraniem importu i eksportu.
Celem powołania Pełnomocnika jest koordynacja lub inicjowanie działań Rady Ministrów z zakresu współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym wspierania importu i eksportu oraz promocji gospodarczej, a także wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizowania zagranicznej polityki gospodarczej i stosowania instrumentów wspierania polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Powierzenie Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu w urzędzie ministra właściwego do spraw gospodarki funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw współpracy z zagranicą.
Do zadań Pełnomocnika będzie należeć:
1) koordynacja lub inicjowanie działań Rady Ministrów z zakresu współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym wspierania importu i eksportu;
2) uzgadnianie wykorzystania platform współpracy międzynarodowej na poziomie rządowym (konsultacje gospodarcze, komisje mieszane, działania wystawiennicze, misje międzyresortowe);
3) współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierania biznesu, władzami samorządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą.
Pełnomocnik będzie mógł wykonywać także inne zadania dotyczące współpracy gospodarczej z zagranicą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.08.2019
do góry