Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD196
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn) w zakresie dostosowania do zasad odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od  zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w celu wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.
Ponadto projekt uwzględnia regulacje stanowiące, że  warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.
Ponadto przewiduje się, że zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa będą dzieci do ukończenia 5. roku życia (obecnie do ukończenia 4. roku życia), a także uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowo-wychowawczej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAdam Niedzielski Minister Zdrowia
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 września 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.09.2020
do góry