Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD214
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) w zakresie ustalenia obszarów czerwonych i żółtych. Zmiany te wynikają z danych dotyczących wskaźnika zapadalności na COVID-19 w naszym kraju. Ponadto w § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia zmieniono termin, w którym należy podjąć kontynuację leczenia uzdrowiskowego, z dnia 30 września 2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r., co umożliwi kontynuację leczenia uzdrowiskowego pacjentom uzdrowisk przekształconych w izolatoria.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry