Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD250
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 1 lipca 2020 r., na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, stanowiska wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i jego zastępcy zostały włączone do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej, przez zmianę art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Procedowana zmiana ma charakter porządkowy i polega na zmianie tabeli IV w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.), przez usunięcie części „III. Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Bartosik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry