Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD552
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów należało dotychczas przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych oraz koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. 
W związku z ustanowieniem Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r., oraz opracowaniem pod jego kierownictwem projektu Polityki Surowcowej Państwa, w którą wpisują się zadania Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa o zadania realizowane dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zadania ww. Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów wpisują się w szeroko rozumiany zakres zadań związanych z tworzeniem Polityki Surowcowej Państwa, dlatego też zasadnym jest, aby zadania te zostały przydzielone Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. W związku z powyższym, rekomendowanym rozwiązaniem będzie przydzielenie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju węglowodorów Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz zmiana § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa poprzez dodanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
do góry