Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD542
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia zakłada ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rada Ministrów, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw.
Konieczność bieżącego monitorowania działań podejmowanych w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego, także w aspekcie współpracy w tym obszarze wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia wymaga powołania Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia proponuje się powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Informacje o wynikach analiz możliwości osiągniecia celu projektu za pomocą innych środków: nie stwierdzono możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Szumowski Minister Zdrowia
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.08.2019
do góry