Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD474
Tytuł

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku sukcesywnego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA) nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego mają być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Z uwagi na fakt, że 2019 r. jest dopiero drugim rokiem obowiązkowego składania wniosków w postaci elektronicznej, proces ten może nadal stwarzać trudność dla niektórych beneficjentów. Należy więc wdrożyć rozwiązania, które uproszczą ten proces i dzięki temu ułatwią sprawne wywiązanie się z ww. obowiązku wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
1. przedłużenie na 2019 r. możliwości składania – zamiast wniosku o przyznanie płatności – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (w 2018 r. z możliwości tej skorzystało ok. 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. z możliwości tej skorzysta podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego);
2. rozszerzenie nałożonego na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązku przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, na wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.01.2019
Rejestr zmian