Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD474
Tytuł

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku sukcesywnego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA) nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego mają być składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku. Z uwagi na fakt, że 2019 r. jest dopiero drugim rokiem obowiązkowego składania wniosków w postaci elektronicznej, proces ten może nadal stwarzać trudność dla niektórych beneficjentów. Należy więc wdrożyć rozwiązania, które uproszczą ten proces i dzięki temu ułatwią sprawne wywiązanie się z ww. obowiązku wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań ujętych w projekcie to:
1. przedłużenie na 2019 r. możliwości składania – zamiast wniosku o przyznanie płatności – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego (w 2018 r. z możliwości tej skorzystało ok. 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. z możliwości tej skorzysta podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego);
2. rozszerzenie nałożonego na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obowiązku przesyłania rolnikom częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, na wszystkich rolników, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, a nie tylko tych, którzy uczynili to w formie papierowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.02.2019
do góry