Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID115
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność sfinansowania projektu „Pod Biało-Czerwoną” ze źródła innego niż Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie projekt wprowadza niezbędne poprawki redakcyjne oraz doprecyzowuje dotychczasowe przepisy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest wykreślenie przepisów przewidujących finansowanie, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektu „Pod Biało-Czerwoną”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,. Projekt ten, zakładający finansowanie zakupu masztów i flag w każdej gminie, której mieszkańcy dołączą do projektu celu godnego upamiętnienia zwycięstwa wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., zostanie sfinansowany z innego źródła.
Ponadto w projekcie przewidziane zostały zmiany w zakresie liczby wniosków, jakie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, a także zmiany redakcyjne, mające na celu ujednolicenie treści załączników z przepisami uchwały.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry