Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD551
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa należy przygotowywanie koncepcji mającej na celu ukształtowanie polityki surowcowej państwa; koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie polityki surowcowej państwa; opracowywanie nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych w zakresie polityki surowcowej państwa; monitorowanie wdrażania i funkcjonowania wypracowanych rozwiązań; prowadzenie i koordynowanie działań informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej w zakresie polityki surowcowej państwa.
Do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów należało dotychczas przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami,  oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych oraz koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.
Zadania wykonywane przez Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów wpisują się w szeroko rozumiany zakres zadań związanych z tworzeniem Polityki Surowcowej Państwa, dlatego tez zasadnym jest rozszerzenie zakresu działania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa o zadania realizowane dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zadania ww. Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów wpisują się w szeroko rozumiany zakres zadań związanych z tworzeniem Polityki Surowcowej Państwa, dlatego też zasadnym jest, aby zadania te zostały przydzielone Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. W związku z powyższym, rekomendowanym rozwiązaniem będzie przydzielenie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju węglowodorów Pełnomocnikowi Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa oraz zmiana § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa poprzez dodanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.10.2019
do góry