Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD242
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem wydania rozporządzenia jest zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.
Pełnomocnik został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 5).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczne jest uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry