Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD448
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie ww. projektu związane jest z koniecznością dostosowania aktualnej wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do zatwierdzonych w planie finansowym Agencji Wywiadu – część 59 na 2018 r. dodatkowych środków budżetowych w kwocie 5.272.000,00 zł  przeznaczonych na:
1) wzrost uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu od dnia 1 lipca 2018 r. – 4.930.000,00 zł;
2) zwiększenie planu zatrudnienia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu o 15 etatów z dniem 1 października br. – 342.000,00 zł.
Wysokości środków finansowych przeznaczonych, w związku z pkt 1, na zwiększenie funduszu nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, które zostaną uwzględnione w ustawie budżetowej na 2019 r., w części 59 – Agencja Wywiadu, tj. kwoty 439.000,00 zł. z tego:
1) z tytułu wzrostu uposażeń – 411.000,00 zł,
2) w związku ze zwiększeniem liczby etatów – 28.000,00 zł.
W chwili obecnej wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 545).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zwiększenie dotychczasowej wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do poziomu 4,99. Wielokrotność ta uwzględnia zarówno skutki finansowe wynikające z podwyższenia od dnia 1 lipca 2018 r. uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu jak i skutki finansowe, które wystąpią od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku ze środkami finansowymi przeznaczonymi w ustawie budżetowej na 2019 r. na fundusz nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.12.2018
Rejestr zmian