Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD170
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie wniosku Rady Powiatu Jeleniogórskiego o zmianę nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski, który wpłynął w roku bieżącym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry