Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD92
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmiany wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do brzmienia art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa, który przewiduje możliwość doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wskazuje, iż zaświadczenie o pomocy de minimis musi zawierać pieczęć podmiotu udzielającego pomocy, co w praktyce uniemożliwia wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W rozporządzeniu oraz we wzorze zaświadczenia wprowadzona zostanie możliwość przekazywania zaświadczeń również drogą elektroniczną. W takim przypadku zaświadczenie nie będzie musiało zawierać pieczęci podmiotu udzielającego pomocy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niechciał Prezes UOKiK
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry