Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD50
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące rozwiązania dotyczące systemu repatriacji, określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 oraz z 2015 poz. 1274) i aktach wykonawczych do tej ustawy nie są skuteczne. Obecna ustawa - mimo iż stwarza prawne możliwości powrotu do Polski osób, o których mowa w art. 9 - jest nieefektywna i nie odpowiada oczekiwaniom Polaków.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy dotyczy zapewnienia skutecznej pomocy w powrocie i adaptacji w Rzeczypospolitej Polskiej osób narodowości polskiej deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowej definicji repatrianta, określenie zasad uznawania narodowości polskiej, powołanie Rady do spraw Repatriacji, wprowadzenie nowych form pomocy dla repatriantów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister - Członek Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.03.2017
do góry