Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC61
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.
Prawo polskie nie zapewnia pełnej zgodności z dyrektywą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany legislacyjne mają doprowadzić do zgodności z prawem UE.
Projekt wprowadzać będzie rozwiązania polegające na:
- przyznaniu prawa do korzystania z pomocy obrońcy osobie podejrzanej w określonych przypadkach,
-  urealnieniu korzystania z pomocy obrońcy przez osoby, wobec których toczy się postępowanie karne (możliwość
odroczenia przesłuchania i okazania w celu zapewniania stawiennictwa obrońcy; przyspieszenie procedury wyznaczania
obrońców z urzędu dla osób pozbawionych wolności),
- umożliwieniu poufności kontaktów osób pozbawionych wolności z obrońcą,
- możliwości odmowy dostępu do obrońcy na początkowym etapie postępowania (niezwłoczne przesłuchanie osoby bez udziału obrońcy w przypadku konieczności zabezpieczenia dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem oraz zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia osoby),
- doprecyzowaniu kwestii informowania osób trzecich i organów konsularnych o pozbawieniu wolności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Celem projektu miała być implementacja do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Mając jednak na uwadze, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło fakt zgodności przepisów prawa polskiego z dyrektywą, nie zachodzi konieczność jej wdrożenia.

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.02.2017
do góry