Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC51
Tytuł

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem proponowanego projektu ustawy o produktach kosmetycznych jest określenie obowiązków podmiotów
i właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1223/2009”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres regulacji  wykonuje postanowienia rozporządzenia nr 1223/2009, wyznacza organy odpowiedzialne za nadzór nad produktami kosmetycznymi oraz ustala sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów.
Przyjęcie ustawy zapewni właściwy nadzór nad produktami kosmetycznymi znajdującymi się w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ GIS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.05.2018
do góry