Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID6
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w Ästanie w Kazachstanie

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ästana będzie w 2017 roku gospodarzem Międzynarodowej Wystawy EXPO, która odbędzie się pod hasłem przewodnim „Energia przyszłości”. Polska poparła starania Kazachstanu o uzyskanie praw do organizacji tej wystawy. Wystawa trwająca od 10 czerwca do 10 września 2017 r. ma przyciągnąć do udziału 100 państw i 10 organizacji międzynarodowych oraz ponad 5 mln zwiedzających.
Przyjęcie zaproszenia do udziału w EXPO 2017 w Kazachstanie może być bardzo dobrą okazją do jeszcze większej intensyfikacji współpracy firm polskich z tym ważnym azjatyckim partnerem.
Z uwagi na tendencje rozwojowe i potencjał współpracy gospodarczej Kazachstan zajmuje ważne miejsce jako rynek docelowy promocji gospodarczej Polski i polskich firm. Kraj ten został wybrany jako jeden z rynków perspektywicznych, w odniesieniu do którego w latach 2014-2015 kontynuowany był kompleksowy program tzw. promocji ogólnej. Jednocześnie Kazachstan objęty został także trzema tzw. branżowymi programami promocji – programem promocji branży budowlanej, przemysłu maszynowego i urządzeń górniczych, a także przemysłu obronnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest wyznaczenie Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem Polski do udziału w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017.
Uwzględniając aktualny stan i dalsze perspektywy współpracy gospodarczej z Kazachstanem, znaczenie tego kraju w regionie oraz pozytywny wpływ ewentualnej decyzji o udziale Polski w Wystawie na interesy polskich firm na tym rynku (w tym firm zainteresowanych udziałem w przygotowaniach do Wystawy), Polska powinna wziąć udział w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Ästanie.
Udział Polski w EXPO 2017 stworzy nowe możliwości ożywienia i rozwoju współpracy, przyczyni się do umocnienia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, a także do wzrostu zainteresowania produktami i usługami polskich firm oraz polską gospodarką.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRadosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.03.2016
do góry