Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD32
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2016 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, liczbę osób powoływanych w roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, z uwzględnieniem potrzeby zapewniania realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia zakłada ustalenie przez Rade Ministrów limitu osób, co umożliwi przeprowadzenie ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji. Ćwiczenia te stanowią praktyczny element szkolenia obronnego przewidzianego w wieloletnich programach szkolenia w działach administracji rządowej Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz w Województwie Małopolskim. W ramach planowanych ćwiczeń zakłada się sprawdzenie stanu gotowości do działania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi właściwemu do Spraw Wewnętrznych i Wojewodzie Małopolskiemu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Szatkowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.04.2016
do góry