Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC27
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z póżn.zm.) do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w strategię Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii ma na celu:

- wprowadzenie uproszczeń informacyjnych, sprawozdawczych dla wytwórców energii z OZE,

- deregulację prowadzonej działalności wytwórczej, dystrybucyjnej, obrotu, magazynowania energii z instalacji OZE,

- kontynuację niezbędnych zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.03.2018
do góry