Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD460
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba usprawnienia działań podejmowanych w celu reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Rezultatem działań będzie utworzenie zintegrowanej sieci badawczej. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Powierzenie Sekretarzowi Stanu w MNiSW funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.
Do zadań Pełnomocnika będzie należeć:
1)  monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy reformującej funkcjonowanie instytutów badawczych;
2)  koordynacja prac dotyczących przygotowania rozwiązań organizacyjnych związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.
W celu wykonywania swoich zadań pełnomocnik będzie współdziałał z organami administracji rządowej, a także będzie mógł współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dardziński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.02.2019
do góry