Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD226
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie od poniedziałku do piątku godzin 10.00–12.00, w których w placówkach świadczących usługi pocztowe, sklepach, aptekach, punktach aptecznych i innych obiektach handlowych będą obsługiwane wyłącznie osoby, które ukończyły 65. rok życia.
Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie takim osobom, które obawiają się o swoje zdrowie, komfortowe dokonanie odpowiednich zakupów.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 października w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.10.2020
do góry