Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID75
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z treścią Załącznika do uchwały nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, finansowanie w ramach programu będzie udzielane do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu do dnia 31 grudnia 2020 r.
W związku ze znaczną liczbą rozpoznawanych wniosków beneficjentów oraz brakiem możliwości ich rozpoznania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w przewidzianym w programie terminie udzielania finansowania programowego, istnieje konieczność jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 2020 r. w stosunku do beneficjentów, którzy w określonych terminach złożyli wnioski, odwołania lub zapytania w postępowaniach wyjaśniających.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała przedłuża okres udzielania finansowania programowego do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że beneficjent programu zobowiązany będzie do zachowania następujących terminów:
1) złożenia do dnia 31 lipca 2020 r. kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej,
2) złożenia odwołania  od rozstrzygnięcia, które PFR podjął do dnia 31 lipca 2020 r. i które dotyczyło wypłaty Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Beneficjenta Programu,
3) zwrócenia się do dnia 14 sierpnia 2020 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego  dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej, o którym mowa w pkt 1, oraz w przypadku rozstrzygnięcia PFR zgodnego z postulowanym w zapytaniu, złożenia wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej w terminie wskazanym w tym rozstrzygnięciu, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. albo
4) zwrócenia się do dnia 16 października 2020 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego odwołań, o których mowa w pkt 2, oraz w przypadku rozstrzygnięcia PFR zgodnego z postulowanym w zapytaniu, złożenia wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej w terminie wskazanym w tym rozstrzygnięciu, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry