Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychEwidencja osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017.1393 j.t.).

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym: Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektorowi Generalnemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

Dane określone w załącznikach do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2017.1162).

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian