Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychZbiór spraw wpływających do rozpatrzenia do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby obwinione o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

miejsce pracy

nazwiska i imiona

zawód

Data wydania orzeczenia i nazwa komisji orzekającej, która wydała orzeczenie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Data wykonania kary, data zatarcia ukarania, Informacja, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe,Adres pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia.

dane dotyczące:

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian