Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychZgłoszenia do szkoleń prowadzonych w ramach SPO RZL
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69//71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeCzłonkowie korpusu służby cywilnej oraz inne osoby powołane na wysokie stanowiska państwowe
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer telefonu

Nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy; adres poczty elektronicznej

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian