Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychEOL
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeEwidencja realizacji obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

seria i numer dowodu osobistego

Imię ojca; informacje dotyczące pełnionej funkcji; data wręczenia powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego; data upływu terminu złożenia oświadczenia lustracyjnego; data złożenia oświadczenia lustracyjnego

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian