Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD247
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w art. 4a ust. 7 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania  zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r. 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2020
do góry