Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

41
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC126 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC III kwartał 2018 r. Więcej
RD361 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC II kwartał 2018 r. Więcej
UC113 MC
Minister Cyfryzacji MC II/III kwartał 2018 r. Więcej
RD326 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD338 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD334 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC Więcej
RD312 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC Więcej
UD322 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 kwietnia 2018 r. Więcej
UD306 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2018 r. Więcej
UC101 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2018 r. z autopoprawką Więcej

Wybierz Strony