Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

38
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD326 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
UD338 MC

Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD334 MC

Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC
więcej
RD312 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
UD322 MC

Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD306 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
UC101 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
IV kwartał 2017 r. więcej
UC100 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
IV kwartał 2017 r. więcej
RD264 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD275 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej