Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

74
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD300 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
ID127 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD279 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD278 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD277 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD276 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD291 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD270 MIiB

Tomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UC99 MIiB

Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB
IV kwartał 2017 r. więcej
UD277 MIiB

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB
więcej