Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

202
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD339 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
IC9 MRiF

Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
II kwartał 2018 r. więcej
ID151 MRiF

Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RC37 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MRiF
IV kwartał 2017 r. więcej
RC36 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
IV kwartał 2017 r. więcej
UD336 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID149 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
RD317 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID145 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD331 MRiF

Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej