Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

48
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC107 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MPiPS
I kwartał 2018 r. więcej
RD323 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD319 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD318 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
ID125 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UD286 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD282 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 listopada 2017 r. z autopoprawką więcej
RD261 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. więcej
UD279 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
RD253 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lipca 2017 r. w trybie obiegowym więcej