Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC45 MF

Marian Banaś Podsekretarz Stanu MF
I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. z autopoprawką więcej
UC46 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. więcej
UC43 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. więcej
RC20 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym więcej
UC44 MR

UZP
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MR
I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. ze zmianami więcej
RC21 UZP

Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UZP
I kwartał 2016 r. - WYCOFANY więcej
UC40 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. więcej
UC41 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. więcej
UC42 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. z autopoprawką więcej
UC37 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. więcej