Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

916
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID123 MRiF

Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD283 MRiF

Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID124 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
UD282 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
ZA4 MZ

Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ
więcej
UD281 MRiF

Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD266

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD265 Rada Statystyki

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
więcej
RD262 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD264 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej