Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1444
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
IA5 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD469 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID207 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR IV kwartał 2018 r. - Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD453 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD468 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD452 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD467 MPiT
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD451 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD466 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD465 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony