Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1007
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD322 MC

Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC
więcej
UD321 MRiF

Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
ID138 MIiB

Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
UD320 ME

Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME
więcej
UD319 MRPiPS

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD318 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD317

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
więcej
RD299 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej
UD316 MS

Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS
więcej
RD300 ME

Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME
więcej