Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1441
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID208 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI I kwartał 2019 r. Więcej
RD457 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD456 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. Więcej
RD454 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD455 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC IV kwartał 2018 r. Więcej
UD470 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UC145 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2019 r. Więcej
IA5 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD469 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID207 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony