Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD560
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD563
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
ID263 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III/IV kwartał 2019 r. Więcej
RD561
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD562
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD558
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD557 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
RD556 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD572 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
ID262 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony