Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1007
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD326 MRiF

Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF
więcej
RD304

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
UD328 MRiF

MS
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości MRiF
więcej
UD327 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
więcej
ID139 MZ

Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ
więcej
UD325 MGMiŻŚ

Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej
UD324 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
więcej
UD323 MIiB

Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MIiB
więcej
RD303

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD302 MGMiŻŚ

Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ
więcej