Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC8 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 marca 2016 r. ze zmianami Więcej
ZC1 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UC9 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
UC10 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2016 r. Więcej
ZC2 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej
UC11 MGMiŻŚ
Jerzy Materna Sekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej
UC7 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UC3 MKiDN
Krzysztof Czabański Sekretarz Stanu MKiDN I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2016 r. Więcej
UC4 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 stycznia 2018 r. Więcej
UC5 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej

Wybierz Strony


do góry