Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1737
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD529 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UD527 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
ID234 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID233 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 15 października 2019 r. Więcej
UD526 MRiRW
Tadeusz Romańczuk Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. Więcej
RD512 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 3 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD525 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD524 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
UD523 RCB
Marek Kubiak Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB III kwartał 2019 r. Więcej
UD522 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. Więcej