Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC4 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 stycznia 2018 r. Więcej
UC5 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC6 MKiDN
Krzysztof Czabański Sekretarz Stanu MKiDN I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UC2 ME
MR
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. Więcej
UB4 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej
UB5 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA WYCOFANY Więcej
UB2 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2017 r. Więcej
UD1 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
UB3 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. Więcej
UD2 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2015 r. ze zmianami Więcej

Wybierz Strony