Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1643
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC154 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD495 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD494 MPiT
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD493 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 kwietnia 2019 r. Więcej
RD485 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2019 r. Więcej
ID215 MIiR
Waldemar Buda Sekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
UC153 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
RD483 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 31 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD484 MON
Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD482 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej