Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1737
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD61 KPRM
Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD62 KPRM
Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD63 KPRM
Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD64 KPRM
Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID13 KPRM
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. ze zmianami Więcej
UC58 MR
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MR III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. Więcej
RD57 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP WYCOFANY Więcej
UD35 MF
Paweł Szałamacha Minister Finansów MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. Więcej
UA16 MNiSW
MF
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r. Więcej
ZA3 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN WYCOFANY Więcej