Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD446 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
UD462 MC
MI
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
UA43 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r. Więcej
UD463 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC II kwartał 2019 r. Więcej
RD445 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. Więcej
RD443 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD444 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD461 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2019 r. Więcej
RD442 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD460 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. Więcej