Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1605
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD30 MF
Marian Banaś Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD9 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2015 r. ze zmianami Więcej
UD10 MRiF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 listopada 2016 r. Więcej
RD31 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD7 MI
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu MI Więcej
RD26 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu ME Więcej
UD8 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. Więcej
RD27 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
ID2 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
RD24 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej