Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD54 MC
Piotr Woźny Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD55 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. Więcej
RD56 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA Więcej
UD34 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2016 r. Więcej
RD51 MIiB
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ZA2 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej
UD33 MRiF
MSWiA
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w MR; Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu w MSWiA MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC56 MR
Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. z autopoprawkami Więcej
UD32 MF
Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 marca 2016 r. Więcej
RD50 Koordynator Służb Specjalnych
Mariusz Kamiński Koordynator Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej