Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RC21 UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UZP I kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UC40 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
UC41 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
UC42 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC37 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. Więcej
UC38 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r. Więcej
UC39 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej
RC17 UOKiK
Adam Jasser Prezes UOKiK UOKiK IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC18 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC19 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej