Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1537
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC146 MZ
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski Główny Inspektor Farmaceutyczny MZ I kwartał 2019 r. Więcej
UD472 MPiT
Urząd Zamówień Publicznych
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu; Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD471 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2019 r. Więcej
UA44 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR II kwartał 2019 r. Więcej
RD458 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD459 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID208 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 lutego 2019 r. Więcej
RD457 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD456 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. - WYCOFANY Więcej
RD454 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Mininistrów przyjęła 23 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej