Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD554 ME
Tomasz Dąbrowski Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD530 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD552 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD553 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD529 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD551 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. z uwagą Więcej
RD528 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2019 r. Więcej
UC159 MF
Piotr Dziedzic Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 13 sierpnia 2019 r. Więcej
UD550 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD549 MS
Michał Wójcik Sekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej