Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1722
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID269 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID268 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID267 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
ID266 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
UD573 MIiR
Jerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju MIiR III/IV kwartał 2019 r. Więcej
RD564
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
ID265
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu III/IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID264 MIiR
Artur Soboń, Sekretarz Stanu MIiR III/IV kwartał 2019 r. Więcej
RD565
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD559 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony