Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1499
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID222 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD500 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. Więcej
ID220 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
ID223 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
ID221 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
UD499 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
ID219 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
ID217 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. Więcej
ID218 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. Więcej
UD498 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony