Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

870
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD266

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RD265 GUS

Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki
więcej
RD262 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD264 MC

Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC
więcej
RD263 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
UD280 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
więcej
RD261 MRPiPS

Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS
więcej
UD279 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
więcej
ID122 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej
ID120 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
więcej