Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD351 MPiT

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT
I kwartał 2018 r. więcej
ID154 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2018 r. więcej
UD354 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2018 r. więcej
UD355 MSWiA

Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
UC112 ME

Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME
III kwartał 2018 r. więcej
IC10 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2018 r. więcej
UD353 MF

Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF
I kwartał 2018 r. więcej
RD350 MSWiA

Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
UD352 MS

Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS
III kwartał 2018 r. więcej
UD351 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2018 r. więcej