Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1212
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID180 MSiT
Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT III kwartał 2018 r. Więcej
RD385 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
ID177 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
RD386 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
ID179 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN III kwartał 2018 r. Więcej
ID178 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
UD391 MZ
Zbigniew J. Król Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
RD384 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej
RD383 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
RD382 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA II kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony