Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID245 Minister - członek RM, Szef KPRM
Michał Dworczyk Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister - członek RM, Szef KPRM III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID244 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2019 r. Więcej
RD548 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2019 r. Więcej
RD547 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. ze zmianami Więcej
RD546 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD545 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2019 r. Więcej
UD567 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 27 sierpnia 2019 r. z uwagą Więcej
ID243 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD544 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD543 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN III kwartał 2019 r. Więcej

do góry